• ธุรการสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร
  • ปริญญาตรี บัญชี บริหาร
  • บุคลิกภาพดี ประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • At least 2 years of experience
  • Background Accounting MBA / Finance
  • financial consulting, financial analyst, auditing,

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี
  • ปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี อายุไม่เกิน 45 ปี
  • มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพบัญชีหรือผู้สอบบัญชี 5-10

15-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?