• ธุรการสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขากฎหมาย รัฐศาสตร์ บริหาร บัญชี
  • บุคลิกภาพดี ประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • โครงการผู้นำรุ่นใหม่ / Management Trainee
  • ผู้นำนักศึกษา / ประธานโครงการ / หัวหน้ากิจกรรม
  • มีแนวคิดความเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ

17-Jan-20

 

Applied
  • ประกาศรับ ล่ามจีน-ไทย /อังกฤษ-ไทย /เวียดนาม-ไทย
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี เดินทางได้
  • สังกัดสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (เขาใหญ่)

17-Jan-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?