• นักวิเคราะห์การลงทุน อายุ 25-35ปี
  • ประสบการณ์ด้านการเงิน วิเคราะห์สินเชื่อ การลงทุน
  • ปริญญาตรี/โท การเงิน บริหารธุรกิจ

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
  • Experience 4-5 years in financial consulting,
  • financial analyst, auditing, tax consulting or
  • busbusiness consulting.

17-Sep-18

 

Applied
  • User Experience Researcher
  • 3+ years of experience integrating user research
  • Experience in survey design (ie: Qualtrics)

13-Sep-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?