• ธุรการสำนักงาน ผู้ช่วยผู้บริหาร
 • ปริญญาตรี บัญชี บริหาร รัฐศาสตร์ กฎหมาย การจัดการ
 • บุคลิกภาพดี ประสานงานได้ทั้งภายในและภายนอก

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • At least 2 years of experience
 • Background Accounting MBA / Finance
 • financial consulting, financial analyst, auditing,

09-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • ผู้จัดการทั่วไปสายงานบัญชี
 • ปริญญาตรีหรือโท ด้านบัญชี อายุไม่เกิน 45 ปี
 • มีประสบการณ์ในสายวิชาชีพบัญชีหรือผู้สอบบัญชี 5-10

06-Dec-19

Salary negotiable

Applied
 • โครงการผู้นำรุ่นใหม่ / Management Trainee
 • ผู้นำนักศึกษา / ประธานโครงการ / หัวหน้ากิจกรรม
 • มีแนวคิดความเป็นเจ้าของธุรกิจ ผู้ประกอบการ

06-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?