• โครงการผู้นำรุ่นใหม่ / Management Trainee
  • ผู้นำนักศึกษา / ประธานโครงการ / หัวหน้ากิจกรรม
  • ...

11-Jul-18

 

Applied
  • ประกาศรับ ล่ามจีน-ไทย /อังกฤษ-ไทย /เวียดนาม-ไทย
  • สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี เดินทางได้
  • สังกัดสถาบันผู้นำ เครือเจริญโภคภัณฑ์ (เขาใหญ่)

11-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?