• ร่วมสร้างอนาคตเครือซีพี ผ่านงานด้านทรัพยากรบุคคล
 • อายุ 30-40 ปี ปริญญาตรี/โท/เอก ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์โดดเด่นด้านผู้นำ ผลงานที่ผ่านมายอดเยี่ยม

21 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วิศวกรโยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • บริหารจัดการโครงการขนาดใหญ่
 • คล่องตัวในการทำงานสูง เดินทางต่างจังหวัดได้

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี
 • สื่อสารภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษในเกณฑ์ดี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/ไม่มีประสบการณ์

15-Nov-18

 

Applied
 • เขียนและพัฒนาปรับปรุง Program ต่างๆขององค์กร
 • พัฒนาระบบที่มีอยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้ดีมากขึ้น
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/ไม่มีประสบการณ์

15-Nov-18

 

Applied
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการกำลังคน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/ไม่มีประสบการณ์

15-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปริญญาตรีสาขา IT,สารสนเทศ,คอมพิวเตอร์,ไฟฟ้า
 • มีความรู้เรื่อง IT,Network,SAP,Computer
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/ไม่มีประสบการณ์

15-Nov-18

 

Applied
 • ปวช,ปวส,ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • มีความรู้พื้นฐานในการแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15-Nov-18

 

Applied
 • โดดเด่นด้านการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อส่วนรวม
 • เคยเป็นผู้นำนักศึกษา/ประธานโครงการ/หัวหน้ากิจกรรม
 • มีแนวคิดความเป็นเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการ

15-Nov-18

 

Applied
 • Experience 4-5 years in financial consulting,
 • financial analyst, auditing, tax consulting or
 • busbusiness consulting.

15-Nov-18

 

Applied
 • นักวิเคราะห์การลงทุน อายุ 25-35ปี
 • ประสบการณ์ด้านการเงิน วิเคราะห์สินเชื่อ การลงทุน
 • ปริญญาตรี/โท การเงิน บริหารธุรกิจ

09-Nov-18

Salary negotiable

Applied