• ชาย-หญิง
 • วุฒิม.6ขึ้นไป
 • มีสมุดประจำตัวคนพิการ

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านคลังสินค้ามาก่อน

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 -ปริญญาตรี

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป
 • วุฒิขั้นต่ำ ปวส ขึ้นไป
 • มีความเชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office

12-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 26-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 -ปริญญาตรี

12-Aug-17

 

Applied
 • ชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวส.ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ
 • สามารถใช้โปรแกรม microsoft office ได้

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 23-35 ปี
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป
 • ขับรถโฟค์ลิฟท์ได้

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • วุฒิปวส. ไม่จำกัดสาขา
 • อายุ23ปีขึ้นไป

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ม. 3 ขึ้นไป
 • สุขภาพร่างกายแข็งแรง

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ 18 - 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

12-Aug-17

 

Applied
 • หญิง อายุ18ปีขึ้นไป
 • วุฒิม.6ขึ้นไป
 • สูง 155 ซม. ขึ้นไป

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบวุฒิ ปวส. ช่างกล ช่างไฟฟ้า
 • ช่างยนต์ ช่างอิเล็คทรอนิคส์

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • จบวุฒิ ปวส. ช่างกล ช่างไฟฟ้า
 • ช่างยนต์ ช่างอิเล็คทรอนิคส์

12-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.