• มีประสบการณ์ในสายงานอสังหาริมทรัพย์ 3 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะในการบริหารจัดการโครงการและทีมงานที่ดี
  • มีภาวะผู้นำสูง

25-Sep-17

Salary negotiable

Applied
  • มีประสบการณ์ด้าน Web Application 2 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะและความรู้ด้าน PHP, AJAX, jQuery, XML, Java
  • รักในการพัฒนา Web Application และพร้อมพัฒนาตัวเอง

12-Sep-17

THB25k - 45k /month

Applied
  • มีประสบการณ์ด้านงานขาย อย่างน้อย 5 ปี
  • มีทักษะการเจรจาและโน้มน้าว
  • มนุษย์สัมพันธ์ดี

12-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.