• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจท่องเที่ยว
  • มีประสบการณ์ด้านการโรงแรม
  • ประสานงานด้านการขาย

04-Dec-19

THB16k - 25k /month (includes high commission)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?