• เงินรางวัล (ตามผลงาน)
  • ค่าน้ำมันรถยนต์ตามจ่ายจริง เบิกตามระยะทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?