• ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

16-Jul-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาจีนได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

16-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานได้ 6 วัน ต่อสัปดาห์

16-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถทำงานได้ 6 วัน ต่อสัปดาห์

12-Jul-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สื่อสารภาษาจีนได้
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้

12-Jul-18

 

Applied