• ป.ตรี IT, วิทยาการคอมพิวเตอร์ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ปสก. 2- 5 ปี ในสายงาน IT System, Server Admin
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ Cloud

16-Sep-19

 

Applied
 • 3 yrs experiences in programming C#.net, ASP .Net
 • Creating Store Procedure on SQL Server
 • Work day: Monday- Friday & Saturday once a month

14-Sep-19

THB45k - 70k /month

Applied
 • ReactJs , iOS/Android , Developer
 • Frontend Developer , Developer
 • UI & UX Mobile Application , Web Application

13-Sep-19

 

Applied
 • Java , Node Js ,SQL Database , React.js
 • DevOps , MongoDB ,Docker and Kubernetes
 • software developer

13-Sep-19

 

Applied
 • Sales Manager
 • Sale SI / IT
 • Sales Representative

13-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Work location: Sinsakhon Industrial Estate
 • 5 yrs. of exp. in packaging and printing sales
 • Have own car and driving license

13-Sep-19

 

Applied
 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 27 ปีขึ้นไป
 • ปสก.ตั้งแต่ 1 ปี ในด้าน Software Testing & QA
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Database (SQL, Store Procedure)

09-Sep-19

 

Applied
 • Project Co , Project Support
 • Coordinate
 • Admin

09-Sep-19

 

Applied
 • BA , Business Analyst , Get Requirement
 • Design Flow , SIT
 • Mock Up , Document

09-Sep-19

 

Applied
 • Testing , Tester
 • Software Quality Assurance., Quality Assurance(QA)
 • CMMI Level 3, ISO 27001, and ITIL

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
 • QA , Senior QA , QA Officer , Sr.QA
 • CMMI , ISO 27001 , ITIL
 • SQA , QA IT

09-Sep-19

 

Applied