• มีความรู้ในเรื่อง Unified Modeling Language
 • มีความรู้ในการใช้ฐานข้อมูล MS SQL, Oracle, MYSQL
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • IT Support
 • IT
 • Support

18-Sep-18

 

Applied
 • Master Degree in IT , Computer Engineering
 • Excellent command of written and spoken English
 • Minimum 5 Years work experience in Project Managem

18-Sep-18

 

Applied
 • At least 1-2 years experience in IT function
 • Must have knowledge of ERP system
 • Good English and good service mindset

18-Sep-18

 

Applied
 • Master degree or Bachelor degree in Marketing
 • At least 3 years working experiences
 • English proficiency and computer skill

18-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • At least 1 - 3 years of experience
 • Good knowledge skill in analytical thinking
 • Good Command of English

18-Sep-18

 

Applied
 • Bachelor's degree in Computer Engineering
 • 3 years of experience in System Engineering
 • Knowledge in Computer/network System

18-Sep-18

 

Applied
 • Master Degree in IT , Computer Engineering
 • Excellent command of written and spoken English
 • Experience at least 3 years in IT Business field

18-Sep-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ในสายงานพัฒนาซอฟท์แวร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ในเรื่อง Requirement Management
 • พูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

18-Sep-18

 

Applied
 • Broad working knowledge of technology applications
 • Bachelor’s degree or equivalent work experience
 • Significant experience of leading and managing tea

18-Sep-18

 

Applied
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสื่อสารอย่างเป็นระบบ
 • มีทักษะการนำเสนอและประสานงาน
 • ปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

18-Sep-18

 

Applied
 • computer Engineering, Computer Science.
 • Information Technology, Network Engineering.
 • Electrical Engineering, Electronics Engineering.

18-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ออกแบบกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม กลาง/ใหญ่

18-Sep-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 25 -35 ปี
 • ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและมีใจรักการบริการ

14-Sep-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ประสบการณ์ 1-3 ปีด้าน Window Server
 • บริหารจัดการ Windows Client & Server, DB Serverได้

13-Sep-18

THB20k - 35k /month (negotiable)

Applied
 • 3 year experiences in programming Java and C#.net
 • Servlet, JSP, MVC, Weblogic, JQuery
 • Javascript, SQL Server, Oracle, C#.Net

13-Sep-18

 

Applied