• ปริญญาตรี สาขาบัญชี/ การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี
  • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

25-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.