• ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและ supplier
  • เขียนแบบ Autocad ได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

18-Aug-17

 

Applied
  • ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและ supplier
  • เขียนแบบ Autocad ได้
  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานได้

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.