• ปวช.-ปวส. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • มีความรู้ ความเข้าใจของ Digital marketing ทั้งระบบ

20-Oct-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?