• สามารถใช้Internet ในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องจักร

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • มีความรู้เกี่ยวกับระบบนิวเมติกส์ ไฮดรอลิกส์
  • มีประสบการณ์ด้านการผลิต

09-Sep-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?