• วิศวกรไฟฟ้า Project Engineer Automation Engineer
  • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
  • ปฏิบัติงานเขต คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

2 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • เพศชาย/ หญิง , อายุ 25 – 45 ปี
  • ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ)
  • ประสบการณ์จานวนไม่ต่ากว่า 3 ปี

21-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.