• หากสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • วุฒิการศึกษาระดับปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี

22-Feb-19

 

Applied
  • ควบคุม วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนในกระบวนการผลิต
  • ประสานงานหน่วยงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถใช้งาน Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
  • With 5 years of experience
  • Bachelor degree or above
  • Skilled in office software

20-Feb-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?