• ปริญญาตรี สาขาการตลาด นิเทศฯ วารสาร หรือบริหาร
 • ปสก.3 ปี+ ด้าน CRM, Digital Marketing, Advertising
 • มีความรู้ Social Media; Facebook, SEO, illustrator

18-Aug-17

 

Applied
 • ป.ตรี การจัดการโลจิสติกส์ ซัพพลายเชน บริหารธุรกิจ
 • ปสก.1-5 ปี ด้านโลจิสติกส์ คลังสินค้า ซัพพลายเชน
 • มีทักษะการวางแผน, มีปสก.ในธุรกิจอาหาร พิจารณาพิเศษ

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี / ปสก. 1 ปีขึ้นไป
 • ปวช./ปวส. สาขาสารพัดช่าง,ไฟฟ้ากำลัง,อิเล็กทรอนิกส์
 • มีปสก.การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา ร้านอาหาร/อาคาร

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ด้าน Talent Management /High potential
 • Succession Planning / IDP
 • จัดทำแผนพัฒนาตาม Functional Competency

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ : 25-35 ปี, ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ปสก.3-5 ปี ด้านออกแบบ ตกแต่ง ควบคุมงานก่อสร้าง
 • ปสก.งานก่อสร้างร้านอาหารในห้าง พิจารณาเป็นพิเศษ

17-Aug-17

 

Applied
 • Below the line : Co-promotion, LSM, Open Shop
 • Male/Female age over 28 years old.
 • 3 years working experiences as in marketing

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.