• บริหารพื้นที่เช่า แผงลอย และขนาดใหญ่
  • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่

19 hours ago

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?