• ประสบการณ์มากกว่า 5 ปีขึ้นไปในการเป็นหัวหน้างาน
 • มีความรู้ ความเข้าใจในสินค้าอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี
 • รายได้อยู่ที่ประสบการณ์ ความสามารถ,5 วัน/สัปดาห์

11 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • บริหารพื้นที่เช่า แผงลอย และขนาดใหญ่
 • มีประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่

30-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • สัตวแพทย์ประจำฟาร์ม
 • มีประสบการณ์ไก่พันธุ์,ไก่เนื้อ
 • ทำหน้าที่สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มตามที่กฎหมายกำหนด

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • การผลิตเคมีภัณฑ์ (สารทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ)
 • สาขาเคมี และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

29-Jul-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?