• ปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขานิติศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านงานกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • มีใบอนุญาตว่าความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

18-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?