• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม,วิทยาสาตร์,การอาหาร
  • ยินดีรับเด็กจบใหม่
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมผลิตเนื้อสัตว์ (สัตว์ปีก)

03-Dec-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?