• สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านการเงิน/บัญชี
  • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

15-Nov-18

 

Applied
  • สำเร็จการศึกษา ปวส. หรือ ปริญญาตรี
  • ประสบการณ์ทำงาน อย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
  • ปริญญาตรี-โท
  • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงาน

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?