• ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์ หยุดเสาร์ที่ 1,3 ของเดือน
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีร้านอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สถานทีทำงานกรุงเทพกรีฑา ซอย8 แยก8

05-Dec-19

 

Applied
 • Sales Executive
 • Female, age between 28-30 years
 • Foreigner i.e. European or American only

03-Dec-19

 

Applied
 • หน้าหน้าฝ่าย IT
 • IT Manager
 • ผู้จัดการฝ่าย IT

03-Dec-19

 

Applied
 • work location at Krungthep Kreetha
 • traveling sometimes to outlet branches
 • offline and online marketing

03-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?