• วุฒิการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา
  • มีความรู้ด้านช่าง (ประปา+ไฟฟ้า) และซ่อมบำรุงทั่วไป
  • ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานในโรงงาน

25-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.