• รับผิดชอบงานขายและปิดการขายได้
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.