• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม หรืออื่น ๆ
  • สามารถใช้โปรแกรม Auto Cad ได้ และได้TOEIC500+
  • มีประสบการณ์ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ในโรงงาน

3 hours ago

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?