• สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Dynamic AX
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
 • จัดทำบัญชีผู้ขายรายใหม่

24 mins ago

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปวส. ขึ้นไป
 • สามารถขับรถยนต์ได้คล่องแคล่ว
 • หากเริ่มงานได้เลยจะพิจารณาทันที

24 mins ago

 

Applied
 • Bachelor or higher in IT.
 • Experience in project management.
 • บริหารโครงการ, รวบรวมRequirement, SQL

25 mins ago

 

Applied
 • เข้าเยี่ยมร้านค้า ห้างสรรพสินค้า
 • ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

12-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ในการทำงาน 3-5 ปี
 • วิเคราะห์ข้อมูลและนำข้อมูลมาจัดทำรายงานรูปแบบต่างๆ
 • Skills in data visualization ans ability in using

12-Oct-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • รักงานบริการ ชอบพบปะผู้คน
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ประสบการณ์ขาย และใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์ทำงานในสายงานจัดซื้อ
 • มีวุฒิภาวะ มองโลกในแง่ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง
 • ดำเนินการ/จัดการ ให้การสั่งซื้อสินค้าได้ตามแผน

12-Oct-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 5
 • สามารถใช้โปรแกรม Adobe Illustrator

12-Oct-18

 

Applied
 • ปวส. ช่างไฟฟ้าและช่างอิเลคทรอนิค
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีความอดทน ร่างกายแข็งแรง

12-Oct-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักองค์กร
 • หากมีใบอนุญาติขับโฟร์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Oct-18

 

Applied
 • มีความรู้เบื้องต้นในด้านเครื่องยนต์
 • มีใบผ่านการรับรองขับขี่โฟร์คลิฟท์
 • ทนต่องานหนัก

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • มีทักษะการประสานงาน, การสื่อสาร, การเจรจาต่อรอง
 • มีความรู้ด้านข้อกฏหมายแรงงาน

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีบุคลิกภาพดี
 • มีประสบการณ์งาน PG หรือเชียร์สินค้า
 • ปฏิบัติงาน ในเวลา 16.30น. - 00.30 น. ได้

12-Oct-18

 

Applied
 • 0-3 years’ experience web applications
 • Bachelor's or Master's Degree in Computer Engineer
 • Familiarity and Experience with common PHP

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานการอบรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ GMP/HACCP

12-Oct-18

 

Applied
 • ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้อ 1-2 ปี
 • ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆ
 • สามารถใช้ MS Office ได้ดี

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในงานการอบรม
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ GMP/HACCP

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง, สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

12-Oct-18

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • ประสบการณ์ 1 - 2 ปี

12-Oct-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาช่างยนต์, ช่างกล, ไฟฟ้า
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • สามารถทำงานกับความร้อนสูงได้

12-Oct-18

 

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (มีที่พักฟรี)
 • มีใจรักงานบริการ
 • ขับรถตู้ทีมงานไปทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด

12-Oct-18

 

Applied
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
 • ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
 • ประสบการณ์ขาย และใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 • ทำงานวันจันทร์ - เสาร์

12-Oct-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานในสาย HR อย่างน้อย 3 ปี
 • มีวุฒิภาวะ มองโลกในแง่ดี มีทักษะการเจรจาต่อรอง

12-Oct-18

 

Applied
 • รักงานบริการ ชอบพบปะผู้คน
 • ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ประสบการณ์ขาย และใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

12-Oct-18

 

Applied
 • ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
 • มีความกระตือรือร้น อดทน ซื่อสัตย์สุจริต
 • เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ผู้จัดการกำหนด

12-Oct-18

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์, รถตู้

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
 • ชอบพูดคุย ชอบพบปะผู้คน
 • สามารถดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้นได้

12-Oct-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
 • สำหรับตำแหน่งงานขาย ต้องสามารถขับรถได้

12-Oct-18

 

Applied
 • Focus E-Learning
 • FMCG or Retail Background
 • Change Management

11-Oct-18

 

Applied
 • Work 5 day for week
 • HR analytic & Reporting Big Data
 • Sr-Mgr Position

08-Oct-18

 

Applied
 • เพศชาย-หญิง อายุ 30-40 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่ยวกับ Database

08-Oct-18

 

Applied