• มัธยม,ปวช.-ปวส สาขา ช่างกลโรงงาน,ช่างเชื่อม
 • สามารถทำโอวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ได้
 • ไม่แพ้ฝุ่น

16-Nov-18

 

Applied
 • จบการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสต
 • มีประสบการณ์ทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

16-Nov-18

 

Applied
 • ปฏิบัติการด้าน บัญชี การเงิน ของบ.คาราบาวกรุ๊ป
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาบัญชี
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 2-5 ปี

16-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการบัญชี
 • ประสบการณ์ทางด้านบัญชีเจ้าหนี้ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • มีความรับผิดชอบสูง, สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้

16-Nov-18

 

Applied
 • สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (มีที่พักฟรี)
 • มีใจรักงานบริการ
 • ขับรถตู้ทีมงานไปทำกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด

16-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ขายสินค้า เหล้าตะวันแดง
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

16-Nov-18

 

Applied
 • มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์กระบะ
 • มีใบขับขี่มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถทำงาน
 • มีใจรักงานบริการ มนุษย์สัมพันธุ์,บุคคลิกดี

16-Nov-18

 

Applied
 • วุฒิ ปวชขึ้นไป สาขาช่างไฟฟ้า
 • สามารถเข้ากะได้
 • หากเป็นผู้ชายต้องเกรณฑ์ทหารแล้ว

15-Nov-18

 

Applied
 • Supply Chain Management
 • Analyst & OEM Brand Carabao
 • Can work Bangpakong Plant.

15-Nov-18

Salary negotiable

Applied
 • เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด
 • ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

15-Nov-18

 

Applied
 • ตรวจสอบ, แก้ไข และหาสาเหตุของปัญหาใน AX ได้ดี
 • วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
 • ทดสอบการทำงานของโปรแกรม

15-Nov-18

 

Applied
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา การเงิน
 • ประสบการณ์การทำงานในสายงาน 2-5 ปี
 • มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Excel

14-Nov-18

 

Applied
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีใจรักองค์กร
 • หากมีใบอนุญาติขับโฟร์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

14-Nov-18

 

Applied
 • เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด
 • พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ
 • ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

14-Nov-18

Base salary + high commission

Applied
 • มีความรู้เบื้องต้นในด้านเครื่องยนต์
 • มีใบผ่านการรับรองขับขี่โฟร์คลิฟท์
 • ทนต่องานหนัก

14-Nov-18

 

Applied
 • จัดเรียงสินค้าภายในร้าน
 • วุฒิการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน

12-Nov-18

 

Applied