• ปริญาตรี.ขึ้นไป สาขาตกแต่งภายใน/ก่อสร้างฯ
  • สามารถเคลียร์แบบก่อสร้าง ตรวจงาน/ดูงาน
  • ประสานงานและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

15-Sep-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?