• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ
 • อักษรศาสตร์ ภาษาจีน
 • ประสบการณ์ซื้อของ นำเข้าเข้าจากประเทศจีน

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Work at Silom Office
 • Office near BTS-Chong non sri
 • Working hours 5 days/week.

11-Dec-19

 

Applied
 • Work at Silom Office
 • Location near BTS-Chong Nonsri
 • Work 5 days / week

10-Dec-19

 

Applied
 • ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสีลม
 • เดินทางสะดวกโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรี
 • ปฏิบัติงาน 5 วัน / สัปดาห์

10-Dec-19

 

Applied
 • Work at Silom Office
 • Office near BTS - Chong non-sri
 • Work 5 days/week

10-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Work at Silom Office
 • Office near BTS - Chon non sri
 • Work 5 days/week

10-Dec-19

 

Applied
 • ปฏิบัติงานที่ออฟฟิศ สีลม , ใกล้ BTS ช่องนนทรี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

06-Dec-19

 

Applied