• ประสานงาน ขายของหน้าร้าน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

18-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ช่างกลโรงงาน
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • สามารถซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องได้

17-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ดูแลรักษาเครื่องจักรเป็น

17-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3หรือเทียบเท่า
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถขับรถยนต์ได้

17-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ช่างกลโรงงาน
 • สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้
 • สามารถซ่อมบำรุง ดูแลรักษาเครื่องได้

16-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ช่างกลโรงงาน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • ดูแลรักษาเครื่องจักรเป็น

16-May-18

 

Applied
 • ประสานงาน ขายของหน้าร้าน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

16-May-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ม.3หรือเทียบเท่า
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • สามารถขับรถยนต์ได้

16-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.