• ชาย/หญิง อายุ 23-40 ปี วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป
  • ความรู้ทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางการพูด
  • สามารถทำงานนอกเวลาและเดินทางไปต่างประเทศได้

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?