• พัฒนาธุรกิจ
  • วางแผน และประเมินผล
  • วิเคราะห์ข้อมูล

20-Sep-18

 

Applied
  • กำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัท
  • วางแผนและจัดทำนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำงาน
  • ควบคุม ดูแลภาพรวมกระบวนการระบบการบริหาร

20-Sep-18

 

Applied
  • จป.
  • เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย
  • อาชีวอนามัยฯ

20-Sep-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?