• พัฒนาธุรกิจ
  • วางแผน และประเมินผล
  • วิเคราะห์ข้อมูล

15-Nov-18

 

Applied
  • กำกับดูแลการบริหารจัดการของบริษัท
  • วางแผนและจัดทำนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทำงาน
  • ควบคุม ดูแลภาพรวมกระบวนการระบบการบริหาร

15-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?