• บริษัทมีความมั่นคง
  • มีค่าล่วงเวลา โบนัส มีการปรับเงินเดือนขึ้นประจำปี
  • มีสวัสดิการให้พนักงานและครอบครัว

18-May-18

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.