• เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ
  • มีประสบการณ์การทำงาน 3-5 ปี

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
  • ปฏิบัติงานที่จังหวัดบุรีรัมย์
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย7 ปี บริหาร 2 ปี
  • สามารถปิดบัญชีประจำเดือน และจัดทำงบการเงินรวมได้

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.