• เป็นผู้ที่มีความรู้และพัฒนาระบบ Microsoft AX
  • ประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 5 ปีขึ้นไป
  • Microsoft Dynamic AX

21-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.