• มีประสบการณ์ในงานด้านงานบุคคลอย่างน้อย 5 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทักษะในการติดต่อสื่อสารได้ดี
 • ใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

17-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ 4-5 ปีในด้านงานขาย
 • มีทักษะด้านการหาตลาด การนำเสนอขาย
 • สามารถที่จะบริหารทีมงานได้

17-Jul-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • มีประสบการณ์ 4-5 ปีในด้านงานขาย
 • มีทักษะด้านการหาตลาด การนำเสนอขาย
 • สามารถที่จะบริหารทีมงานได้

17-Jul-18

THB20k - 25k /month

Applied
 • Minimum of 5 years' experience
 • Having knowledge of salary structure
 • Basic of HR Management knowledge

17-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชี 5 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ ทัศนคติเชิงบวก มีความรับผิดชอบ

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?