• ชาย - หญิง
 • วุฒิการศึกษา ป.6 - ปริญญาตรี
 • มีใบขับขี่ส่วนบุคคลหรือประเภท 2 (จะพิจารณาเป็นพิเศ

5 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ถ้าเป็นคนในพื้นที่จะพิจารณาขึ้นไป
 • ขยัน ซื้อสัตย์ อดทน

5 hours ago

 

Applied
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • อายุ 20 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • เข้าเยี่ยมและจดออเดอร์ลูกค้าในตลาด
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ขายสินค้า จดออเดอร์ตามร้านค้าต่างๆ
 • วุฒิการศึกษา ป.6 - ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 1 ปี

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • อายุ 20 - 35
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
 • จัด-ยกสินค้าในโกดัง

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • ประสบการณ์(ปี) 1
 • ปวช. - ปริญญาตรี

5 hours ago

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามร้านค้า
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ชาย อายุ 18 - 34

5 hours ago

 

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • พิมพ์ดีดไทย อังกฤษ ได้คล่อง
 • ม.6 - ปวส.

5 hours ago

 

Applied
 • จดออเดอร์ตามร้านค้าต่างๆทางเขตที่รับผิดชอบ
 • ชาย - หญิง อายุ 20 - 35
 • ม.6 ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • จดออเดอร์ตามร้านค้าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย
 • ชาย - หญิง อายุ 25 - 35
 • ม.6 ขึ้นไป

5 hours ago

 

Applied
 • ชาย - หญิง อายุ 25 - 35
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์

5 hours ago

 

Applied
 • ส่งสินค้าตามร้านค้า
 • ม.6 ขึ้นไป
 • ชาย อายุ 18 - 34

21-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้าในคลังสินค้า
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป ม.6 ขึ้นไป
 • จัด-ยกสินค้าในโกดัง

21-Aug-17

 

Applied
 • ชาย - หญิง
 • อายุ 20 - 35
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

21-Aug-17

 

Applied
 • เปิดบิลขาย ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • พิมพ์ดีดไทย อังกฤษ ได้คล่อง
 • ม.6 - ปวส.

21-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.