• มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบคุณภาพ 5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถ พุด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  • มีความอดทนและรองรับแรงกดดันได้ดี

18-Sep-19

 

Applied
  • เป็นผู้นำ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถวางแผนและสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์
  • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

13-Sep-19

THB45k - 55k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?