• มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบคุณภาพ 5 ปี ขึ้นไป
  • สามารถ พุด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก
  • มีความอดทนและรองรับแรงกดดันได้ดี

01-Jul-20

 

Applied
  • 2-3 years experience in Export sales
  • Good Command in English (with proven record)
  • preferably in frozen product

01-Jul-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?