• วุฒิการศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี
  • มีประสบการณ์ในสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ช่างไฟ

18-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.