• ปริญญาตรี สาขาทีเกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้

12 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • จบปริญญาตรี สาขา รังสีเทคนิค
 • มีความรู้ในวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีม

12 hours ago

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้

21-Aug-17

 

Applied
 • Good command of English communications
 • Soft tone voice and courtesy
 • Be able to work in weekend & Holiday & Night Time

21-Aug-17

THB16k - 20k /month

Applied
 • 2 years experience
 • Fluent Command in English
 • Good computer Skills

21-Aug-17

 

Applied
 • Excellent skill of Recruitment and Selection
 • Well analytical and planning skill
 • Good computer skill

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Nationality only
 • Age not over 35 years old.
 • 3-4 year’s progressive accounting experience.

18-Aug-17

 

Applied
 • TOEIC Score 450
 • Able to work overtime, weekends and shifts
 • Proficient in Microsoft Word, PowerPoint and Excel

18-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีประสบการณ์การทำงานงานการเงิน

18-Aug-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยไม่ต่ากว่า 2 ปี
 • ทักษะในการสื่อสารที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
 • พยาบาลศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตที่เกี่ยวข้อง

17-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Myanmar Nationality, Possess Nurse license
 • Bachelor of Nursing Sciences
 • Has at least 2-3 years of relevant experience

16-Aug-17

 

Applied
 • เภสัชกร
 • งานจัดซื้อ สั่งซื้อ
 • งานโรงพยาบาล

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาโท ทางสถิติในเชิงวิเคราะห์
 • ประสบการณ์เชิงสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างน้อย 3
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรมสถิติ

16-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.