• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
  • ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้
  • เรียนรู้ได้เร็ว

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.