• มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์
  • ประสบการณ์งานขายสินค้าหรือบริการอสังหาริมทรัพย์
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ในการติดต่อสื่อสาร

11-Dec-18

 

Applied
  • มีประสบการณ์ในสายการตลาด หรือฝ่ายขาย
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์หรือการตลาดดิจิทัล
  • ใช้เครื่องมือทางสังคมด้านออนไลน์ได้เป็นอย่างดี

10-Dec-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?