• ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์(ออกแบบตกแต่งภายใน)
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปีขึ้นไป ในการออกแบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD, 3DMax...etc.

24-Sep-18

THB20k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • ประสบการณ์ด้านจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อย 5-8 ปี
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจออกแบบและตกแต่งภายใน
 • ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรพย์

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์
 • ประสบการณ์งานขายสินค้าหรือบริการอสังหาริมทรัพย์
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกภาพดี ในการติดต่อสื่อสาร

24-Sep-18

 

Applied
 • 5-10 years’ experience of inspection experience
 • BA or higher in Engineering.
 • Able to take leadership role within project team

24-Sep-18

Salary negotiable

Applied
 • 3-5 years of work experience in secretarial
 • Strong communication
 • Possess valid driving license and able to travel

24-Sep-18

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?