• ประสบการณ์ในกองทุนส่วนบุคคลและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • มี IC License
 • ประสบการณ์ในธุรกิจการเงิน การลงทุน หลักทรัพย์

22 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Developer, Programmer
 • Algorithmic trading and Machine learning
 • Java, Phyton, SQL, MySQL

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Communication, IC License
 • Bachelor in Marketing, Business Management,
 • Marketing Plan, Bachelor in Communication Arts

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
 • Marketing Channel ,Marketing Analyst, IC License
 • Bachelor in Marketing, Business Management,
 • Marketing Plan, Bachelor in Communication Arts

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?