• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี
  • มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ที่ดี

9 hours ago

 

Applied
  • 8 years experiences in Marketing, Market Research
  • Bachelor of Pharmacy
  • execute strategies for lead general, new business

18-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.