brillianz compay limited
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-2 of 2 jobs at brillianz compay limited
  Brillianz Compay Limited's banner
  Brillianz Compay Limited's logo
  Suanluang
  • มีประสบการณ์ประสานงานการขายงานโครงการ
  • มีใจรักงานบริการ ,มีทักษะการเจรจาต่อรอง
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  Brillianz Compay Limited's banner
  Brillianz Compay Limited's logo
  Suanluang
  • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านการออกแบบแสงสว่าง
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD, DIALUX, PHOTOSHOP, BIM
  • มีภาวะความเป็นผู้นำ บริหารและพัฒนาทักษะทีมงานได้