• ออกแบบสื่อในรูปแบบ VDO presentation
  • ออกแบบสื่อ online เช่น Facebook/application/tabได้
  • สามารถใช้โปรแกรม After Effects, Adobe Premiere Pro

09-Nov-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?