• จัดการวางแผนและประสานงานเรื่องต่างๆ
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการงาน training
 • จัดเตรียมเอกสารเพื่อเสนอการอนุมัติ

13 hours ago

 

Applied
 • Develop digital media campaign
 • Media cost and effectiveness analysis
 • Share emerging trends, consumers behavior

15 hours ago

 

Applied
 • มีทักษะในการ production ด้วยตนเอง เช่น retouch
 • มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสนใจในเรื่อง Online marketing

15 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Business
 • 0-1 year of work experience in digital marketing
 • Strong communication skills and interpersonal

06-Dec-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?