• รับผิดชอบงานสร้างสรรค์และผลิตคอนเทนต์แนว Beauty
 • รับผิดชอบงานสร้างสรรค์และผลิตคอนเทนต์แนว Lifestyle
 • สามารถเขียนคอนเทนต์ได้ทุกรูปแบบ

19-Jul-18

 

Applied
 • Developing cost estimation, timeline
 • Financial management on the project
 • Reporting on the progress or obstacles of project

19-Jul-18

 

Applied
 • Bachelor degree in Marketing, Business
 • 0-1 year of work experience in digital marketing
 • Strong communication skills and interpersonal

19-Jul-18

 

Applied
 • Familiar with and able to use digital and data
 • High analytical skill and logical thinking
 • Ability to develop brand

17-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?