• ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ทักษะด้านการสื่อสาร, นำเสนอและพูดในที่ประชุม
 • สามารถปฏิบัติงานป็นกะได้

5 hours ago

 

Applied
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยก (โฟร์คลิฟท์)
 • ดูแลควบคุมการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าให้ถูกต้อง
 • วางแผนและดูแลซ่อมบำรุงรถยกกับทีมที่เกี่ยวข้อง

07-Dec-18

 

Applied
 • ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการผสมอาหารสัตว์
 • จัดเตรียมวัตถุดิบและผสมอาหารสัตว์ให้ถูกต้อง

07-Dec-18

 

Applied
 • control and monitor SAP Server, Backup data
 • monitor SAP DATA and solve problem when occur
 • at least 3 years of exp in SAP basis

06-Dec-18

 

Applied
 • formulates partnerships across the HR function
 • serves as a consultant to management on HR issues
 • at least 4 yrs of experience, MFG is preferable

06-Dec-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • สามารถพูด, อ่าน, เขียน, ภาษาไทย & ภาษาพม่า
 • ประสบการณ์ 1-2 ปี
 • สามารถใช้ Ms office ได้

06-Dec-18

 

Applied
 • จบการศึกษา ปวส - ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • มนุษยสัมพันธ์ดี และ มีทักษะในการสื่อสารที่ดี

06-Dec-18

 

Applied
 • เข้ากะได้, เวียนกะได้, ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรืองในการจัดการสินค้า

06-Dec-18

 

Applied
 • ปวส.ทุกสาขา
 • ทำงานเป็นกะได้ (มีหอพักฟรี)
 • สามารถปฏิบัติงานที่อ.องครักษ์ จ.นครนายกได้

06-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี
 • ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Advance in Excel) ได้ดี, SAP

06-Dec-18

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in HRM, Laws, Political Science
 • Organize and facilitate employee activities
 • Process disciplinary action and document concerned

06-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยแและ ความปลอดภัย
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ดูแล และ ปรระสานงานด้านการตรวจความปลอดภัย

06-Dec-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยแและ ความปลอดภัย
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้
 • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office ได้ดี

06-Dec-18

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาบัญชีหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการด้านบัญชีต้นทุน 0 - 2 ปี
 • ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์พอใช้

05-Dec-18

 

Applied
 • Conduct research on relevant laws, regulations
 • จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์บัญฑิต
 • Gather and arrange other legal documents

04-Dec-18

 

Applied