• เพศชาย อายุระหว่าง 24-45 ปี
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • สุภาพ มีความขยัน ซื่อสัตย์ ใจเย็นและอดทน

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
 • ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • วิศวกรรมอุตสาหการหรือเครื่อกล

15-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-45 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • ถ้ามีประสบการณ์ทำบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • ปวช.- ปริญญาตรี สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิคโลหะ
 • สามารถเขียนโปรแกรม AUTO CAD ได้
 • มีความขยัน อดทน และรับผิดชอบสูง

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ฒิปริญญาตรี ด้านภาษาอังกฤษหรือเกี่ยวข้อง
 • กงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบสูง
 • รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 20-45 ปี
 • สามารถใช้เครื่องมือวัดละเอียดได้
 • สามารถใช้เครื่องเจียรทูลส์ เครื่องมิลลิ่ง

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศหญิง อายุระหว่าง 24-40 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.- ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • ถ้าจบวิศวกร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

15-Aug-17

Base salary + high commission

Applied
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ขึ้นไป
 • จบการศึกษาตรี สาขาสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop, Flash

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.