• เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดีเยี่ยม
 • สามารถทำงานเป็นกะได้

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้า ตามแผนที่กำหนดไว้
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.,ปวส. สาขาไฟฟ้า, ช่างกล
 • มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานโรงงานอย่างน้อย 1 ปี

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree or higher in Engineering
 • 4+ years of experience in plant process
 • Quick learner with proactive nature

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Monitor and provide market intelligence on market
 • 2+ years of experience in sales or marketing
 • Quick learner with proactive nature

23 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Oversee locker site acquisition operations
 • Extensive cross-functional coordination between IT
 • Coordinate with landlords

13-Dec-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?