• จัดการงานทั่วไป และงานส่วนตัวของผู้บริหาร
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี
  • มีบุคลิคภาพ และมนุษยสัมพันธ์

9 hours ago

Salary negotiable

Applied
  • Male/Female, age 33 – 38 years old, Thai
  • Bachelor’s degree in Mechanical / Industrial
  • At least 8 years sales experience, in production

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
  • Male, 30 - 38 years old
  • Bachelor’s Degree in ELECTRICAL/ELECTRONIC
  • Experience of 5 years up, specialized

19-Jul-18

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?