• ควบคุมการผลิตยาน้ำ / ยาเม็ด
 • ดูแลการผลิตให้ถูกต้องตาม GMP
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

25-May-18

 

Applied

R&D Manager

Boss Pharmacare Co., Ltd.

Bangkok Area - Samutsakorn

 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ตามเป้าหมายของบริษัท
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้น ตามเป้าหมายของบริษ
 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก R&D ไปยัง Production

24-May-18

 

Applied
 • เพศชาย - หญิง
 • ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

24-May-18

 

Applied
 • เภสัชกร
 • ขึ้นทะเบียนยา
 • .

23-May-18

 

Applied
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
 • บริหารจัดการแผนงานที่วางไว้ให้ประสบผลสำเร็จ
 • จัดหาวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาดเพื่อการตัดสินใจ

23-May-18

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.