• จ.ปัตตานี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • ประจำไซท์งาน (ออกต่างจังหวัดได้)

18-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในงานประมาณราคาก่อสร้าง 4-5 ปี ขึ้นไป
 • มีใบประกอบวิชาชีพ

18-Jul-18

 

Applied
 • ตรวจสอบการประเมินราคาซ่อม
 • ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน
 • ควบคุมการทำงานของหัวหน้าช่างและคนงาน

18-Jul-18

 

Applied
 • มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 2-3 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีความรับผิดชอบต่อตนเองและองค์กร

18-Jul-18

 

Applied
 • ปวส. - ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • Microsoft office โดยเฉพาะ word และ Excel
 • สามารถใช้อุปกรณ์ สำนักงานได้เป็นอย่างดี

18-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?