• ขายสินค้าปลีกสินค้าประเภทกีฬา,แฟชั่น
 • มีใจรักการออกกำลังกาย
 • มีวุฒิภาวะและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

14-Jul-18

 

Applied
 • ตรวจนับสินค้ากระทบยอดสต็อค
 • ตรวจสอบบันทึกรายงานการขาย
 • ตรวจสอบบิลขาย และรวบรวมใบกำกับภาษี

13-Jul-18

 

Applied
 • ดูแลเครื่อง User และแก้ปัญหา Software
 • จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้ IT
 • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

13-Jul-18

 

Applied
 • ปวช. ขึ้นไป
 • ประสบการณ์(ปี) : 3ปีขึ้นไป
 • ต้องรู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี

12-Jul-18

 

Applied
 • มีการสรรหาสินค้าใหม่ และวิเคราะห์ตลาดเพื่อสนับสนุน
 • ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ
 • มีความะร้อมในการปรับตัว,พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

12-Jul-18

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Degree in Business Administration or related field
 • 3-5 year of experience in business development
 • Understand every part of Ari business

12-Jul-18

 

Applied
 • ประสานงาน
 • ผู้จัดการเขต
 • Area

12-Jul-18

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งพูด อ่าน เขียน
 • สามารถนำเสนอและวิเคราะห์งานได้ดี

12-Jul-18

 

Applied
 • บัญชี
 • Accountant
 • การเงิน

10-Jul-18

 

Applied
 • คลังสินค้า
 • warehouse
 • e-commerce

10-Jul-18

 

Applied
 • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน
 • Admin

10-Jul-18

 

Applied